Ve dnech 11.8.2022 až  26,8,2022  Dr.Bohaboj neordinuje-dovolená, zastupuje Dr.Beranová - Bečváry, případně Dr. Ťoupalíková -Kutná Hora 

 

Upozorňujeme pacienty, že zastupující lékař řeší pouze akutní stavy a onemocnění. V době zástupu nebudou vystavována žádná potvrzeníprováděny různé zdravotní prohlídky do zaměstnání, řidičské, zbrojní či jiné průkazy. Děkujeme za pochopení. 

 

 Zdravotní středisko Bečváry

 Adresa: Bečváry 185,  281 43

 Telefon: 321 796 286

 Lékař: MUDr. Věra Beranová

  ORDINAČNÍ  DOBA

 Pondělí   7:00 - 13:00  
 Úterý 10.30 - 11:30
odběry
  14:00 - 18:00
( 17:00 - 18:00 pouze pro objednané)
 Středa   7:00 - 12:00
 Čtvrtek   7:00 - 13:00
 Pátek   7:00 - 12:30  
  • Odběry se provádějí po,st,čt,pá od 7:00 - 11:00 hodin,
    úterý od 10:30 - 11:30 hodin
  • Posíláni receptů a telefonické konzultace do 13:30hodin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUDr. Šárka Toupalíková, s.r.o.     724 381 929,   317 855 354

MUDr. Šárka Toupalíková, s.r.o.

08697281

náměstí Národního odboje 692
28401 Kutná Hora

Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

U P O Z O R N Ě N Í

Vážení přátelé opět se nám ambulance plní pozitivními Covidy a bude tedy nutné v zájmu ochrany neinfekčních pacientů přijmou jednoduchá opatření.

Od 20.7.2022 se tedy u symptomatických pacientů s teplotami, projevy infekce horních cest dýchacích, zvracením, průjmy, vracíme k povinnosti užívat respirátor. K vyšetření těchto pacientů vyhrazujeme vždy poslední ambulantní hodinu, tedy pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 12.00 do 13.00 hod a ve středu od 17.00 do 18.00 hod.

Pokud dorazíte mimo tuto vyhrazenou dobu,  nevstupujte do čekárny, použijte zvonek na vstupních dveřích a vyčkejte příchodu  sestry. Nebráníme se ani telefonickému vyřízení.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Očkování  proti COVIDU , posilující  dávka. 

Očkování  posilující   dávkou  se  nebudeme  účastnit ,  pokud  se  bez  něj  neobejdete , obraťte se prosím na očkovací  centrum.  Děkujeme.

Očkování proti chřipce   proběhne jako každoročně v měsících  září až listopadu 2022. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

  Správce MUDr. Pavel Bohaboj (23263932), Komenského náměstí 92, 281 44, Zásmuky, IČ 28993977, je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

 

 

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

 

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.

Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

                     

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.